Pielgrzymka do Wilna 2018.

W dniach 22-26.06.2018r. nasza wspólnota organizuje kolejny raz pielgrzymkę do Wilna i Ostrej Bramy.

Szczegóły w miarę postępów prac organizacyjnych zostaną podane wkrótce.