Diakonie Wspólnoty Matki Miłosierdzia

Diakonia to zespół osób działających na rzecz Wspólnoty, wewnątrz i na zewnątrz niej. Charakter działalności diakonii określa jej nazwa – poprzez wskazanie charyzmatu, który rozwija i którym służy.

Podział diakonii

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej - lider: Cecylia Walczak
Diakonia modlitwy wstawienniczej to kilka osób odpowiednio przygotowanych, które mogą pomóc osobie proszącej o modlitewne wsparcie, spotkać się z Jezusem, bo tylko On może uczynić to, czego potrzebujemy. To Jezus kocha, błogosławi, uzdrawia i uwalnia człowieka. Wstawiennicy zanoszą ufną i pokorną prośbę do Boga w intencji osoby potrzebującej.
Diakonia Liturgiczna - lider: Bogusia Strawa
Troszczy się o przygotowanie i piękne przeżycie każdej celebracji liturgicznej (przede wszystkim Eucharystii).
Diakonia Muzyczna - lider: Krzysztof Dubanik
To przede wszystkim służba Bogu, Kościołowi oraz wspólnocie swoimi talentami muzycznymi – śpiewem i grą jako akompaniamentem podczas nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie, Wieczorów Chwały, Wieczoru Kolęd, czy po prostu podczas cotygodniowych spotkań wspólnoty.
Diakonia Techniczna - lider: Roman Łaniosz
Diakonia służy pomocą w czasie inicjatyw prowadzonych przez wspólnotę. Odpowiedzialna jest za przygotowywanie i porządkowanie sali oraz kościoła na spotkaniach wspólnoty. Przeprowadza drobne naprawy oraz wykonuje prace techniczne na rzecz wspólnoty.