Duszpasterze, lider oraz zespół animatorów

Wspólnoty Matki Miłosierdzia

Animatorzy: Elżbieta Solska - Kotów, Anna Głogowska, Krzysztof Dubanik, Marcin Szarek

Marzena Śmiech

 Do kompetencji i obowiązków animatora-odpowiedzialnego należy prowadzenie i troska o powierzoną mu przez lidera grupę. Wspieranie i prowadzenie innych posług na rzecz wspólnoty jak: stała modlitwa „osłania­jąca", prowadzenie spotkań modlitewnych,  posługa liturgiczna w czasie Mszy Św., prowadzenie finansów, pomoc przy organizacji pielgrzymek, a także pomoc przy wszelkich działaniach ewangelizacyjnych wspólnoty.